Qui som

D'on Venim?

Som una plataforma formada per persones dels pobles veïns del complex petroquímic de la Vall del Francolí, al Camp de Tarragona. Lluitem per defensar la salut pública i revaloritzar el nostre territori. Durant els últims 10 anys hem treballat per donar veu a un dels conflictes mediambientals més silenciats a casa nostra.

Vam crear Cel Net el 2008. Quaranta anys de complex petroquímica havien deteriorat el paisatge, les condicions de vida i la salut pública de la nostra zona. Volíem aturar el creixement de la indústria contaminant i trencar el setge informatiu.

Des de l’any 2014 hem impulsat estudis de la qualitat de l’aire alternatius als controls de la Generalitat, realitzats pel LCMA de la UPC i finançats principalment per l'ajuntament del Morell (en un inici van col·laborar-hi Constantí, Vilallonga, Perafort i Puigdelfí). L’objectiu: obtenir dades reals sobre quins components respirem vora la indústria petroquímica.

Els primers resultats van detectar un índex elevat de compostos químics cancerígens com el Benzè, el 1-3 Butadiè i el Benzo(a)pirè. Les dades van fer evidents les mancances del nostre país en quan a control i regulació de les emissions contaminants, així com a les mesures de prevenció i protecció enfront dels seus efectes en la salut i el medi ambient.

Amb les dades obtingudes vam engegar la campanya #Sapsquèrespires on visibilitzàvem quin són els efectes en la salut dels compostos detectats. El gran ressò va posar fi a un silenci mediàtic de més de quaranta anys.

En conseqüència, el 2015 el Parlament de Catalunya va aprovar per una unanimitat la creació de la Taula Territorial de la Qualitat de l’Aire. Plataformes ciutadanes, agents socials, administracions, centres de recerca i empreses ens reuníem per crear un nou sistema de control, regulació, prevenció i protecció adaptada a la complexitat industrial de la zona.

Maluradament, 4 anys i 6 convocatòries després, no s’ha arribat a cap acord i la Generalitat no ha emprès cap acció per reduir els nivells d’emissions contaminants. La detecció reiterada de nivells elevats de compostos químics cancerígens posen de manifest la manca de compromís per part de les empreses i l'administració. La Taula s’ha convertit en una excusa per paralitzar els estudis alternatius, un intent de dissuadir la nostra lluita i un mecanisme per perpetrar la impunitat de les empreses.

Els ajuntaments hauríen d’assumir la seva part de responsabilitat i ser agents actius de pressió que vetllin per resoldre aquesta problemàtica. Però el lobby de les empreses del complex petroquímic com Repsol controlen la zona: la cultura, els esports, la política. És molta la pressió que alcaldes i ajuntaments han rebut per deixar de finançar els estudis independents i només l’Ajuntament del Morell ha impulsat un control regular.

En la última campanya #ResponalaSandra vam demanar als grups municipals que en el període pre-electoral es comprometessin amb la situació. 25 grups municipals van donar-nos la seva paraula. La gran majoria encara no han fet cap pas per fer-ho possible.

Des de la Plataforma Cel Net seguirem amb la lluita que fa onze anys vam iniciar. Un camí de defensa del nostre territori i la nostra salut que s’oposa al creixement del complex petroquímic i aposta per la necessitat urgent de crear nous models econòmics i socials que cuidin el nostre planeta i a les persones.

Quins canvis volem promoure?

Controlar, regular i reduir l'impacte de la indústria contaminant.

Volem que la Generalitat de Catalunya impulsi mesures per reduir l’impacte de la indústria contaminant a través de controls específics i regulars i una nova legislació. Volem que els Ajuntaments de la zona promoguin mesures de control i denúncia per protegir a la població. Volem que les empreses emprenguin mesures d’autoregulació de l’impacte contaminant. Volem que més enllà de l’aire es parli de tots els tipus de contaminació que ens afecten: lumínica, acústica, del sol, de l’aigua, etc.

Objectivitat, transparència i seguretat.

S’ha de posar a l’abast de la població informació rigorosa, actualitzada i de fàcil accés sobre els compostos que respirem i els efectes que tenen en la salut i l’entorn. És imprescindible activar mecanismes de comunicació clars i efectius que vetllin per la seguretat de la població en cas d’incidències.

Una població veïna que demani solucions.

Les nostres demandes no són només per els pobles veïns al complex sinó que són demandes de territori. Per això, necessitem que a cada població veïna hi hagin persones que es mobilitzin pels seus drets i demanin als seus Ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya solucions reals.

Revaloritzar el territori i lluitar per un model territorial sostenible i respectuós.

Estimem la nostra terra. Volem que les veïnes es re-apropiin del territori ocupat i degradat per la indústria i el defensin. Volem reparar els danys a partir de debats col·lectius que qüestionin l’actual model territorial i construeixin un model sostenible i respectuós que cuidi a la terra.